Menu

Vēlēšanas programma

Latvijas pensionāriem Eiropas pensiju.

Panākt Eiropas sociālo programmu ievērojamu pieaugumu;
Izdarīt spiedienu uz Latvijas valdību, lai pielīdzinātu minimālo pensiju iztikas minimumam;
Panākt neveikto laikā no 2009-2014 kompensāciju izmaksu;

Apturēt jauniešu izbraukšanu uz ārzemēm.

Ievērojami palielināt finansējumu ES palīdzības programmas jaunajām ģimenēm ietvaros;
Sekot, lai Kohēzijas fonds tiktu apgūts 100%, kas radītu vairāk darbavietu;
Turpināt darbu pie platību maksājumiem zemniekiem un panākt 80% no Eiropas vidējām izmaksām;
Aktīvi izmantot izglītības programmu jauniešiem, kas ļauj saņemt bezmaksas augstāko un speciālo izglītību;

Medicīna ikvienam, medicīna - kvalitatīva.

Izmantojot attīstīto Eiropas valstu pieredzi, izveidot veselības aprūpes sistēmu Latvijā, kas atbilst ES standartiem;
Nodrošināt invalīdiem un pensionāriem, kā arī maznodrošinātajiem kvalitatīvu apkalpošanu un aprūpi;
Panākt ievērojamu palielinājumu apropriāciju medicīniskajā izglītībā;
Ievērojami palielināt algas medmāsām;
Panākt, lai valdība saprastu un apzinātos, ka katra slēgtā slimnīca, poliklīnika noved pie Latvijas iedzīvotāju izzušanas;
Ar ES sociālo projektu palīdzību, nodrošināt pensionārus ar medikamentiem par pieņemamām, ievērojami samazinātām, cenām;

Eiropas nauda Latvijas iedzīvotājiem!

Īstenot stingru kontroli pār ES līdzekļu izlietojumu;
Informēt, izglītot Latvijas iedzīvotājus aktīvi izmantot savas tiesības finanšu resursu piesaistē, kuri tiem paredzēti un pienākas;
Ierobežot ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, lai Eiropas Komisija nemeklētu ieganstus, apturēt finansējumu;
Izveidot atsevišķu aģentūru Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanai, kur jebkuram Latvijas iedzīvotājam ir reāla iespēja iegūt ES finansējumu.

Etniskā politika saskaņā ar ES noteikumiem.

Apturēt jebkādus mēģinājumus kurināt nacionālo naidu;
Nodrošināt izglītību dzimtajā valodā bez proporcijām un noteikumiem;
Dzīvesvietās ar lielu (ievērojamu) krievvalodīgo īpatsvaru, piešķirt krievu valodai otrās oficiālās valodas statusu;

Korupcija – Latvijas nelaime.

Palielināt spiedienu no ES puses (īpašais režīms KRIM) uz visām aģentūrām, kas atbild par korupcijas apkarošanu;
Sastādīt LR personu sarakstu, saistītu ar korupcijas shēmām, un publicēt to ES;
Piespiest Latvijas valdību pieņemt stingru pretkorupcijas likumu, kurš neļaus banku parādniekiem un korupcijas skandālā iejauktajām personām ieņemt ierēdņu un deputātu amatus.

Sieviete - valsts pamatvērtība.

Nodrošināt pienācīgus maternitātes pabalstus;
Veicināt dzimstību, piesaistot ES līdzekļus un pieņemot likumus, kas aizsargā māmiņas;
Nodrošināt vienlīdzību sievietēm nodarbinātībā un darba algas aprēķināšanā;
Vērsties pret vardarbību ģimenēs, jebkāda veida atkarībām un pazemojumiem;
Garantēt alimentu izmaksas no valsts puses, liegt brīvi pārvietoties, pamest valsti, izmantot brīvā darba tirgus priekšrocības alimentu parādniekiem;
Nodrošināt sieviešu aizsardzību pret visu veidu diskrimināciju.

Latvijas vēsture - vēsture, nevis pamats pazemojumam.

Okupācija – nepieciešams vēsturnieku kongresa spriedums, bet ne galēji labējo radikāļu neobjektīvs viedoklis;
8.maijs un 9.maijs – Uzvaras diena pār nacismu un Eiropas apvienošanās diena;
Deportācija un holokausta ir totalitārā režīma un kolaboracionistu noziegums;